bedrijfslogo Uw ledenadministratie overzichtelijk én laagdrempelig

Welkom bij de LedenSAAS enquête:

Bent u benieuwd of LedenSAAS iets voor uw vereniging is of bent u er juist van overtuigd dat uw huidige oplossing volledig voldoet? Vul onderstaand enquête eens in en kom wellicht tot hele andere inzichten.

TIP:  Beantwoord vragen 5 t/m 9 eens terwijl of kort nadat u met uw applicatie cq oplossing hebt gewerkt.

1. Hoe groot is uw vereniging/organisatie?
t/m 50 leden
50 tot 100 leden
vanaf 100 leden

2. Gebruikt u al een (online) administratiesysteem voor uw leden?
Ja ( ga door met vraag 4 )
Nee ( ga door met vraag 3 )

3. Om welke reden of redenen gebruikt u (nog) geen ledenadministratiesysteem?
De vereniging is te klein
Heb geen tijd om het bij te houden
Ik kan geen geschikt pakket vinden
Ik heb niet de kennis om een systeem te maken
Ik heb geen kennis om een bestaand systeem in te richten
Anders, namelijk ...

Ga door naar vraag 15

4. Welke applicatie gebruikt u voor uw ledenadministratie?
Excel
Access
Wordpress
Anders, namelijk ...

5. Biedt de gekozen omgeving u voldoende informatie om inzicht te krijgen in uw ledenbestand?
Ja
Nee

6. Kunt u alle gewenste gegevens administreren?
Ja
Nee

7. Zijn deze gegevens makkelijk weer op te vragen?
Ja
Nee

8. Noem eens minimaal 3, maximaal 5 sterke punten van uw oplossing?

9. Idem voor minimaal 3, maximaal 5 verbeterpunten?

10. Heeft u - om welke reden dan ook - al eens een overstap naar een andere omgeving/toepassing overwogen?
Ja ( ga door met vraag 11 )
Nee ( ga door met vraag 13 )

11. U overweegt een andere applicatie voor uw ledenadministratie of heeft dit overwogen.
Aan welke eisen en wensen zou zo'n toepassing voor u moeten voldoen?

12. Heeft u hierover wel eens informatie ingewonnen?
Gesprekken met concullega's
Forums/portals
Social media, bijvoorbeeld 
Google
Anders, namelijk ...

13. Hoe belangrijk vindt u het dat het systeem volledig aan uw wensen voldoet?

14. Zou u een maatwerk oplossing overwegen om het systeem volledig aan uw wensen te laten voldoen?
Ja
Nee

15. Stelt u prijs op hulp om een ledenadministratiesysteem te selecteren of in te richten?
Ja
Nee

16. Kent u binnen uw netwerk - zowel zakelijk als privé - verenigingen, stichtingen of andere organisaties die volgens u geïnteresseerd zijn in een vergelijkbaar systeem? Indien ja, svp contactgegevens vermelden.

17. Zou FoxServ contact met u mogen opnemen voor het plannen van een persoonlijk gesprek waarin onder andere een demo van de applicatie getoond kan worden? Indien ja, svp contactgegevens vermelden.

Uw antwoorden worden NIET opgeslagen. Wilt u uw antwoorden bewaren, geef dan een email adres bij de knop 'Verstuur'.

Wilt u daarbij uw antwoorden ook met FoxServ delen, vink dan eveneens 'kopie naar FoxServ' aan.

Met dit vinkje geeft u meteen officieel toestemming uw gegevens te verwerken.


Email:      

 kopie naar FoxServ*

VERIFICATIE:  

ldvHMvEWXh

*Tenzij in vraag 17 anders aangegeven, zullen deze gegevens ALLEEN gebruikt worden voor een ANONIEME marktanalyse.

bedrijfslogo

Uw ledenadministratie overzichtelijk én laagdrempelig

Welkom bij de LedenSAAS enquête:

Bent u benieuwd of LedenSAAS iets voor uw vereniging is of bent u er juist van overtuigd dat uw huidige oplossing volledig voldoet? Vul onderstaand enquête eens in en kom wellicht tot hele andere inzichten.

TIP:  Beantwoord vragen 5 t/m 9 eens terwijl of kort nadat u met uw applicatie cq oplossing hebt gewerkt.

1. Hoe groot is uw vereniging/organisatie?
t/m 50 leden
50 tot 100 leden
vanaf 100 leden

2. Gebruikt u al een (online) administratiesysteem voor uw leden?
Ja ( ga door met vraag 4 )
Nee ( ga door met vraag 3 )

3. Om welke reden of redenen gebruikt u (nog) geen ledenadministratiesysteem?
De vereniging is te klein
Heb geen tijd om het bij te houden
Ik kan geen geschikt pakket vinden
Ik heb niet de kennis om een systeem te maken
Ik heb geen kennis om een bestaand systeem in te richten
Anders, namelijk ...

Ga door naar vraag 15

4. Welke applicatie gebruikt u voor uw ledenadministratie?
Excel
Access
Wordpress
Anders, namelijk ...

5. Biedt de gekozen omgeving u voldoende informatie om inzicht te krijgen in uw ledenbestand?
Ja
Nee

6. Kunt u alle gewenste gegevens administreren?
Ja
Nee

7. Zijn deze gegevens makkelijk weer op te vragen?
Ja
Nee

8. Noem eens minimaal 3, maximaal 5 sterke punten van uw oplossing?

9. Idem voor minimaal 3, maximaal 5 verbeterpunten?

10. Heeft u - om welke reden dan ook - al eens een overstap naar een andere omgeving/toepassing overwogen?
Ja ( ga door met vraag 11 )
Nee ( ga door met vraag 13 )

11. U overweegt een andere applicatie voor uw ledenadministratie of heeft dit overwogen.
Aan welke eisen en wensen zou zo'n toepassing voor u moeten voldoen?

12. Heeft u hierover wel eens informatie ingewonnen?
Gesprekken met concullega's
Forums/portals
Social media, bijvoorbeeld 
Google
Anders, namelijk ...

13. Hoe belangrijk vindt u het dat het systeem volledig aan uw wensen voldoet?

14. Zou u een maatwerk oplossing overwegen om het systeem volledig aan uw wensen te laten voldoen?
Ja
Nee

15. Stelt u prijs op hulp om een ledenadministratiesysteem te selecteren of in te richten?
Ja
Nee

16. Kent u binnen uw netwerk - zowel zakelijk als privé - verenigingen, stichtingen of andere organisaties die volgens u geïnteresseerd zijn in een vergelijkbaar systeem? Indien ja, svp contactgegevens vermelden.

17. Zou FoxServ contact met u mogen opnemen voor het plannen van een persoonlijk gesprek waarin onder andere een demo van de applicatie getoond kan worden? Indien ja, svp contactgegevens vermelden.

Uw antwoorden worden NIET opgeslagen. Wilt u uw antwoorden bewaren, geef dan een email adres bij de knop 'Verstuur'.

Wilt u daarbij uw antwoorden ook met FoxServ delen, vink dan eveneens 'kopie naar FoxServ' aan.

Met dit vinkje geeft u meteen officieel toestemming uw gegevens te verwerken.


Email:      

 kopie naar FoxServ*

VERIFICATIE:  

ldvHMvEWXh

*Tenzij in vraag 17 anders aangegeven, zullen deze gegevens ALLEEN gebruikt worden voor een ANONIEME marktanalyse.

bedrijfslogoUw ledenadministratie overzichtelijk én laagdrempelig

Welkom bij de LedenSAAS enquête:

Bent u benieuwd of LedenSAAS iets voor uw vereniging is of bent u er juist van overtuigd dat uw huidige oplossing volledig voldoet? Vul onderstaand enquête eens in en kom wellicht tot hele andere inzichten.

TIP:  Beantwoord vragen 5 t/m 9 eens terwijl of kort nadat u met uw applicatie cq oplossing hebt gewerkt.

1. Hoe groot is uw vereniging/organisatie?
t/m 50 leden
50 tot 100 leden
vanaf 100 leden

2. Gebruikt u al een (online) administratiesysteem voor uw leden?
Ja ( ga door met vraag 4 )
Nee ( ga door met vraag 3 )

3. Om welke reden of redenen gebruikt u (nog) geen ledenadministratiesysteem?
De vereniging is te klein
Heb geen tijd om het bij te houden
Ik kan geen geschikt pakket vinden
Ik heb niet de kennis om een systeem te maken
Ik heb geen kennis om een bestaand systeem in te richten
Anders, namelijk ...

Ga door naar vraag 15

4. Welke applicatie gebruikt u voor uw ledenadministratie?
Excel
Access
Wordpress
Anders, namelijk ...

5. Biedt de gekozen omgeving u voldoende informatie om inzicht te krijgen in uw ledenbestand?
Ja
Nee

6. Kunt u alle gewenste gegevens administreren?
Ja
Nee

7. Zijn deze gegevens makkelijk weer op te vragen?
Ja
Nee

8. Noem eens minimaal 3, maximaal 5 sterke punten van uw oplossing?

9. Idem voor minimaal 3, maximaal 5 verbeterpunten?

10. Heeft u - om welke reden dan ook - al eens een overstap naar een andere omgeving/toepassing overwogen?
Ja ( ga door met vraag 11 )
Nee ( ga door met vraag 13 )

11. U overweegt een andere applicatie voor uw ledenadministratie of heeft dit overwogen.
Aan welke eisen en wensen zou zo'n toepassing voor u moeten voldoen?

12. Heeft u hierover wel eens informatie ingewonnen?
Gesprekken met concullega's
Forums/portals
Social media, bijvoorbeeld 
Google
Anders, namelijk ...

13. Hoe belangrijk vindt u het dat het systeem volledig aan uw wensen voldoet?

14. Zou u een maatwerk oplossing overwegen om het systeem volledig aan uw wensen te laten voldoen?
Ja
Nee

15. Stelt u prijs op hulp om een ledenadministratiesysteem te selecteren of in te richten?
Ja
Nee

16. Kent u binnen uw netwerk - zowel zakelijk als privé - verenigingen, stichtingen of andere organisaties die volgens u geïnteresseerd zijn in een vergelijkbaar systeem? Indien ja, svp contactgegevens vermelden.

17. Zou FoxServ contact met u mogen opnemen voor het plannen van een persoonlijk gesprek waarin onder andere een demo van de applicatie getoond kan worden? Indien ja, svp contactgegevens vermelden.

Uw antwoorden worden NIET opgeslagen. Wilt u uw antwoorden bewaren, geef dan een email adres bij de knop 'Verstuur'.

Wilt u daarbij uw antwoorden ook met FoxServ delen, vink dan eveneens 'kopie naar FoxServ' aan.

Met dit vinkje geeft u meteen officieel toestemming uw gegevens te verwerken.


Email:      

 kopie naar FoxServ*

VERIFICATIE:  

ldvHMvEWXh

*Tenzij in vraag 17 anders aangegeven, zullen deze gegevens ALLEEN gebruikt worden voor een ANONIEME marktanalyse.