bedrijfslogo Uw ledenadministratie overzichtelijk én laagdrempelig
LedenSAAS maand gratis

Actuele en betrouwbare ledengegevens. Daar is elke vereniging bij gebaat

Ledengegevens zijn vitaal voor elke vereniging, groot of klein. Ze geven een overzicht van de grootte van de vereniging en, ook niet onbelangrijk, de inkomsten aan contributies.

Gevolg van verouderde of onbetrouwbare gegevens

Binnen elke vereniging worden de ledengegevens door meerdere bestuursleden bij hun taken gebruikt. De secretaris voor het mailen van berichten en de penningmeester voor het innen van de contributie. Het aan- of afmelden van leden komt bij één van hen óf nog een ander bestuurslid binnen. Zeker bij kleine verenigingen heeft ieder vaak een 'lokale' administratie op de eigen computer in omgevingen als Excel. Vroeg of laat gaan deze administraties 'uit elkaar lopen'. De belangrijkste oorzaken zijn:

 • van leden ontvangen mutaties worden niet aan elkaar doorgegeven
 • van andere bestuursleden ontvangen mutaties worden niet in de eigen administratie verwerkt
 • administratie wordt bij aftreden niet ( volledig ) aan opvolger overgedragen

Dit gebeurt niet uit onwil, maar gewoon omdat het er om welke reden dan ook bij in schiet. Het gevolg kan zijn dat de vereniging op een gegeven moment niet meer weet hoeveel leden ze hebben en loopt daardoor mogelijk inkomsten aan contributies en misschien zelfs subsidies mis.


Tijd voor een oplossing

Voor verenigingen die dit scenario onderkennen en willen ondervangen, biedt een gestructureerde en op één centrale locatie geplaatste administratie uitkomst. Het internet biedt voor een dergelijke administratie een goedkope, laagdrempelige omgeving. Iedereen heeft wel één of meerdere browsers tot zijn of haar beschikking en vrijwel elke vereniging heeft een website waaraan de administratie gekoppeld kan worden. De belangrijkste voordelen zijn:

 • gegevens zijn makkelijker actueel te houden
 • gewenste informatie is makkelijker op te halen
 • dezelfde gegevens zijn voor meerdere personen - ook leden - vanaf meerdere locaties makkelijk bereikbaar

Enkele andere, daaruit voortvloeiende voordelen zijn:

 • stijgende betrouwbaarheid van gegevens én informatie in actualiteit en relevantie
 • tijdswinst en kostenbesparing doordat gegevens niet meer tussen meerdere administraties hoeft te worden uitgewisseld en gecontroleerd
 • kleinere kans op fouten bij mutaties omdat leden zelf bijvoorbeeld hun gewijzigde adres- of telefoongegevens kunnen verwerken

Wat biedt FoxServ?

LedenSAAS is een door FoxServ ontwikkelde webapplicatie waarmee ledenadministraties gestructureerd en vanaf een centrale locatie kunnen worden beheerd en geraadpleegd. Nu is LedenSAAS in beginsel niet uniek. Sterker nog, even googelen levert tientallen, zo niet honderden partijen op die een vergelijkbare applicatie bieden. Wat onderscheidt LedenSAAS dan van deze andere applicaties?

Andere benadering:

De meeste andere applicaties bieden een globale oplossing waarmee zoveel mogelijk verschillende verenigingen moeten kunnen werken. Veel vrijheid voor een individuele invulling is er doorgaans niet. Hierdoor vallen binnen met name kleinere verenigingen specifieke, voor hen essentiële werkwijzen nogal eens net buiten de boot.
LedenSAAS, daarentegen, dient slechts als uitgangspunt, een fundament waarop voor elke individuele vereniging een gerichte oplossing, op basis van hún specifieke eisen en wensen, wordt gerealiseerd. Deze aanpak maakt het pakket voor elke vereniging:

 • Overzichtelijker
 • Compacter
 • Gebruikersvriendelijker

Vooral gebruiker is partner in ontwikkeling en onderhoud:

FoxServ's visie is dat een applicatie voor de gebruikers moet worden ontwikkeld en niet andersom. Zij moeten er tenslotte goed en plezierig mee kunnen werken.
Daarom worden gebruikers ook voortdurend in het 'ontwikkeltraject' vóór in gebruikname betrokken.
Daarnaast worden ze aangemoedigd gewenste aanpassingen naar aanleiding van voortschrijdend inzicht tijdens gebruik te melden.
Daardoor bepalen zij mede het (eind)resultaat, wat de acceptatiegraad vergroot.

Meerdere administraties in één applicatie:

De LedenSAAS applicatie is zo opgebouwd dat meerdere administraties in één applicatie kunnen worden ondergebracht. Deze opzet is vooral interessant voor bijvoorbeeld een groep ondernemersverenigingen die regelmatig gezamenlijke activiteiten organiseert. Het voordeel? De administraties van alle betrokken ondernemersverenigingen zitten in eenzelfde omgeving wat de onderlinge communicatie en koppeling - indien gewenst - tussen deze administraties veel makkelijker maakt.

LedenSAAS maand gratis

bedrijfslogo

Uw ledenadministratie overzichtelijk én laagdrempelig

LedenSAAS maand gratis

Actuele en betrouwbare ledengegevens. Daar is elke vereniging bij gebaat

Ledengegevens zijn vitaal voor elke vereniging, groot of klein. Ze geven een overzicht van de grootte van de vereniging en, ook niet onbelangrijk, de inkomsten aan contributies.

Gevolg van verouderde of onbetrouwbare gegevens

Binnen elke vereniging worden de ledengegevens door meerdere bestuursleden bij hun taken gebruikt. De secretaris voor het mailen van berichten en de penningmeester voor het innen van de contributie. Het aan- of afmelden van leden komt bij één van hen óf nog een ander bestuurslid binnen. Zeker bij kleine verenigingen heeft ieder vaak een 'lokale' administratie op de eigen computer in omgevingen als Excel. Vroeg of laat gaan deze administraties 'uit elkaar lopen'. De belangrijkste oorzaken zijn:

 • van leden ontvangen mutaties worden niet aan elkaar doorgegeven
 • van andere bestuursleden ontvangen mutaties worden niet in de eigen administratie verwerkt
 • administratie wordt bij aftreden niet ( volledig ) aan opvolger overgedragen

Dit gebeurt niet uit onwil, maar gewoon omdat het er om welke reden dan ook bij in schiet. Het gevolg kan zijn dat de vereniging op een gegeven moment niet meer weet hoeveel leden ze hebben en loopt daardoor mogelijk inkomsten aan contributies en misschien zelfs subsidies mis.


Tijd voor een oplossing

Voor verenigingen die dit scenario onderkennen en willen ondervangen, biedt een gestructureerde en op één centrale locatie geplaatste administratie uitkomst. Het internet biedt voor een dergelijke administratie een goedkope, laagdrempelige omgeving. Iedereen heeft wel één of meerdere browsers tot zijn of haar beschikking en vrijwel elke vereniging heeft een website waaraan de administratie gekoppeld kan worden. De belangrijkste voordelen zijn:

 • gegevens zijn makkelijker actueel te houden
 • gewenste informatie is makkelijker op te halen
 • dezelfde gegevens zijn voor meerdere personen - ook leden - vanaf meerdere locaties makkelijk bereikbaar

Enkele andere, daaruit voortvloeiende voordelen zijn:

 • stijgende betrouwbaarheid van gegevens én informatie in actualiteit en relevantie
 • tijdswinst en kostenbesparing doordat gegevens niet meer tussen meerdere administraties hoeft te worden uitgewisseld en gecontroleerd
 • kleinere kans op fouten bij mutaties omdat leden zelf bijvoorbeeld hun gewijzigde adres- of telefoongegevens kunnen verwerken

Wat biedt FoxServ?

LedenSAAS is een door FoxServ ontwikkelde webapplicatie waarmee ledenadministraties gestructureerd en vanaf een centrale locatie kunnen worden beheerd en geraadpleegd. Nu is LedenSAAS in beginsel niet uniek. Sterker nog, even googelen levert tientallen, zo niet honderden partijen op die een vergelijkbare applicatie bieden. Wat onderscheidt LedenSAAS dan van deze andere applicaties?

Andere benadering:

De meeste andere applicaties bieden een globale oplossing waarmee zoveel mogelijk verschillende verenigingen moeten kunnen werken. Veel vrijheid voor een individuele invulling is er doorgaans niet. Hierdoor vallen binnen met name kleinere verenigingen specifieke, voor hen essentiële werkwijzen nogal eens net buiten de boot.
LedenSAAS, daarentegen, dient slechts als uitgangspunt, een fundament waarop voor elke individuele vereniging een gerichte oplossing, op basis van hún specifieke eisen en wensen, wordt gerealiseerd. Deze aanpak maakt het pakket voor elke vereniging:

 • Overzichtelijker
 • Compacter
 • Gebruikersvriendelijker

Vooral gebruiker is partner in ontwikkeling en onderhoud:

FoxServ's visie is dat een applicatie voor de gebruikers moet worden ontwikkeld en niet andersom. Zij moeten er tenslotte goed en plezierig mee kunnen werken.
Daarom worden gebruikers ook voortdurend in het 'ontwikkeltraject' vóór in gebruikname betrokken.
Daarnaast worden ze aangemoedigd gewenste aanpassingen naar aanleiding van voortschrijdend inzicht tijdens gebruik te melden.
Daardoor bepalen zij mede het (eind)resultaat, wat de acceptatiegraad vergroot.

Meerdere administraties in één applicatie:

De LedenSAAS applicatie is zo opgebouwd dat meerdere administraties in één applicatie kunnen worden ondergebracht. Deze opzet is vooral interessant voor bijvoorbeeld een groep ondernemersverenigingen die regelmatig gezamenlijke activiteiten organiseert. Het voordeel? De administraties van alle betrokken ondernemersverenigingen zitten in eenzelfde omgeving wat de onderlinge communicatie en koppeling - indien gewenst - tussen deze administraties veel makkelijker maakt.

LedenSAAS maand gratis

bedrijfslogoUw ledenadministratie overzichtelijk én laagdrempelig
LedenSAAS maand gratis

Actuele en betrouwbare ledengegevens. Daar is elke vereniging bij gebaat

Ledengegevens zijn vitaal voor elke vereniging, groot of klein. Ze geven een overzicht van de grootte van de vereniging en, ook niet onbelangrijk, de inkomsten aan contributies.

Gevolg van verouderde of onbetrouwbare gegevens

Binnen elke vereniging worden de ledengegevens door meerdere bestuursleden bij hun taken gebruikt. De secretaris voor het mailen van berichten en de penningmeester voor het innen van de contributie. Het aan- of afmelden van leden komt bij één van hen óf nog een ander bestuurslid binnen. Zeker bij kleine verenigingen heeft ieder vaak een 'lokale' administratie op de eigen computer in omgevingen als Excel. Vroeg of laat gaan deze administraties 'uit elkaar lopen'. De belangrijkste oorzaken zijn:

 • van leden ontvangen mutaties worden niet aan elkaar doorgegeven
 • van andere bestuursleden ontvangen mutaties worden niet in de eigen administratie verwerkt
 • administratie wordt bij aftreden niet ( volledig ) aan opvolger overgedragen

Dit gebeurt niet uit onwil, maar gewoon omdat het er om welke reden dan ook bij in schiet. Het gevolg kan zijn dat de vereniging op een gegeven moment niet meer weet hoeveel leden ze hebben en loopt daardoor mogelijk inkomsten aan contributies en misschien zelfs subsidies mis.


Tijd voor een oplossing

Voor verenigingen die dit scenario onderkennen en willen ondervangen, biedt een gestructureerde en op één centrale locatie geplaatste administratie uitkomst. Het internet biedt voor een dergelijke administratie een goedkope, laagdrempelige omgeving. Iedereen heeft wel één of meerdere browsers tot zijn of haar beschikking en vrijwel elke vereniging heeft een website waaraan de administratie gekoppeld kan worden. De belangrijkste voordelen zijn:

 • gegevens zijn makkelijker actueel te houden
 • gewenste informatie is makkelijker op te halen
 • dezelfde gegevens zijn voor meerdere personen - ook leden - vanaf meerdere locaties makkelijk bereikbaar

Enkele andere, daaruit voortvloeiende voordelen zijn:

 • stijgende betrouwbaarheid van gegevens én informatie in actualiteit en relevantie
 • tijdswinst en kostenbesparing doordat gegevens niet meer tussen meerdere administraties hoeft te worden uitgewisseld en gecontroleerd
 • kleinere kans op fouten bij mutaties omdat leden zelf bijvoorbeeld hun gewijzigde adres- of telefoongegevens kunnen verwerken

Wat biedt FoxServ?

LedenSAAS is een door FoxServ ontwikkelde webapplicatie waarmee ledenadministraties gestructureerd en vanaf een centrale locatie kunnen worden beheerd en geraadpleegd. Nu is LedenSAAS in beginsel niet uniek. Sterker nog, even googelen levert tientallen, zo niet honderden partijen op die een vergelijkbare applicatie bieden. Wat onderscheidt LedenSAAS dan van deze andere applicaties?

Andere benadering:

De meeste andere applicaties bieden een globale oplossing waarmee zoveel mogelijk verschillende verenigingen moeten kunnen werken. Veel vrijheid voor een individuele invulling is er doorgaans niet. Hierdoor vallen binnen met name kleinere verenigingen specifieke, voor hen essentiële werkwijzen nogal eens net buiten de boot.
LedenSAAS, daarentegen, dient slechts als uitgangspunt, een fundament waarop voor elke individuele vereniging een gerichte oplossing, op basis van hún specifieke eisen en wensen, wordt gerealiseerd. Deze aanpak maakt het pakket voor elke vereniging:

 • Overzichtelijker
 • Compacter
 • Gebruikersvriendelijker

Vooral gebruiker is partner in ontwikkeling en onderhoud:

FoxServ's visie is dat een applicatie voor de gebruikers moet worden ontwikkeld en niet andersom. Zij moeten er tenslotte goed en plezierig mee kunnen werken.
Daarom worden gebruikers ook voortdurend in het 'ontwikkeltraject' vóór in gebruikname betrokken.
Daarnaast worden ze aangemoedigd gewenste aanpassingen naar aanleiding van voortschrijdend inzicht tijdens gebruik te melden.
Daardoor bepalen zij mede het (eind)resultaat, wat de acceptatiegraad vergroot.

Meerdere administraties in één applicatie:

De LedenSAAS applicatie is zo opgebouwd dat meerdere administraties in één applicatie kunnen worden ondergebracht. Deze opzet is vooral interessant voor bijvoorbeeld een groep ondernemersverenigingen die regelmatig gezamenlijke activiteiten organiseert. Het voordeel? De administraties van alle betrokken ondernemersverenigingen zitten in eenzelfde omgeving wat de onderlinge communicatie en koppeling - indien gewenst - tussen deze administraties veel makkelijker maakt.

LedenSAAS maand gratis